Miljøargumenter for valg af en Melex el-bil…

Miljøargumenter for valg av en Melex el-bil…

Sort på hvitt om el-drift fordelene for Melex el-biler, Raymo el-/hybrid klippere og TP el-flishugger

At el-biler og el-drevne maskiner er mer miljøvennlig enn bensin- diesel drevne biler og maskiner – er  allment kjent. Men hvor store er forskjellene og fordelene i realiteten ?  Noen av svarene gis i en offisiell undersøkelse som NUTEK utførte allerede i 1994 – Dette var imellom en personbil i den beste / laveste miljøklasse og en el-bil fra samme tid. *. (Undersøkelsen har godt nok utgått på dato – Men – forutsetningene er stort sett de samme i dag…)

* I undersøkelsen er el-bilen utstyrt med en Webasto dielsel varmer.

El-bilens positive miljøgevinster :

 • 92 % mindre NO (Nitrogenoxid)
 • 68 % mindre SO2 (Svovldioxid)
 • 92 % mindre Co2 (Kuldioxid)
 • 94 % mindre partikler
 • 99 % mindre kreftfremkallende gasser
 • Nesten ingen utslipp av miljøfarlige stoffer
 • Meget lavere driftsomkostninger
 • Lavere produksjonsomkostninger
 • Lavere vedlikeholdelsesomkostninger
 • Mindre støy
 • Høyere samlet energieffektivitet

I dag snakkes det nesten kun om C02 utslipp m.m. – men med Melex el-biler, TP el-flishugger og  Raymo el-/hybrid klippere – får du også alle disse andre positive fordele med i kjøpet. – og ikke minst en overveldende goodwill.