Miljøpolitik hos Nomaco

Miljøpolitik hos Nomaco…

Nomaco selger, markedsfører, kunde tilpasser, serviserer og utvikler i samarbeid med sine leverandører batteridrevne el-arbeidskjøretøyer, el-flishuggere og el-gressklippere. Dette er produkter som er spesielt miljøvennlige og hvert kjøretøy eller annen maskin med fossil forbrenningsmotor – som vi erstatter med et av våres produkter fra Nomaco – gir samfunnet en betydelig miljøgevinst. Vi ser det derfor også som en opplagt målsetting – å holde et høyt nivå for Nomaco´s eget miljøarbeid.

Kriteriene for den internasjonale miljøstandard, ISO 14001, – skal til stadighet være minstekravet i vårt daglige arbeide. Våres rutiner og instrukser følger denne standards retningslinjer.

Alt personale hos Nomaco i Norden – følger gjeldende rutiner og instrukser og oppmuntres sammen med Deres løpende utdannelse innenfor miljøområdet, – også til at ta personlig ansvar.

Nomaco higer etter å anvende utstyr i produksjonen samt energiforbruk i distribusjonen av sine varer – som belaster miljøet minst mulig.

Nomaco´s produkter og rutiner blir løpende gjennomgått – med det mål for øye – å minske den negative påvirkning på miljø.

Nomaco stiller løpende krav til – og samarbeider med våres leverandører og andre interessenter – for at vi samlet sett – kontinuerlig skal bli bedre til å ta hensyn til miljøet.